Funding

Firstly, ZIRPP’s expenses shall be borne by its members as apportioned by the General Assembly on a chapter basis. The Head of each chapter shall collect annual membership fees and other funds from all members of the Institute falling within his/her geographical jurisdiction and deposit such fees and funds directly to the Institute’s account(s) accordingly.

Secondly, on the recommendation of the Executive Director, the Governing Council shall consider and approve any financial arrangements with NGOs, Organizations of the United Nations system, donor countries and/or agencies without compromising the integrity and independence of the Institute.

Thirdly, the Institute shall also depend on the following sources of funding:

a)      Consultancy fees;

b)      Grants, endowments, contracts, and

c)      Voluntary contributions from individual non-members of the Institute

Advertisements

6 responses

13 09 2009
saleh shaaban

Good stuff
Thanks

11 10 2009
Said Abubakar

Well guys thats the spirit.
keep up the good work.

Said

19 10 2009
Amin Ally

I do believe that Zirpp should also focus more partneship with differents University around the world where number of project are also available for research and development .Plan of action now is to increase more members and conducting workshop as well both Zanzibar and Tanzania Mainland to promote Zirrp however Zanzibaris who are currently living abroad should also take big role by providing information to non Zanzibar and non profit organization

MY appeal to board of trustee is to set aside speacial agenda to mobilise all Zanzibaris and non Zanzibaris to support Zirrp by 2009 , fliers and fundraising programme is critical aspect to bring people together , I do hope that Zirrp will reach out this idea and act as soon as preparation is complete to move new office in 1NOV2009
Thanks Amin

20 10 2009
Harith Ghassany

ZIRPP itafaidika sana iwapo sauti za wanachama wa Board of Trustees zitasikika na zitakwenda sambamba na sauti ya Interim Executive Director, Bwana Muhammad Yussuf. Muhammad ana uwezo mkubwa sana na ni kiongozi ambaye akiamuwa kukifanya kitu basi kitakuwa. Ni mwandishi mzuri sana tena kwa lugha zote mbili, ya Kiingereza na ya Kiswahili. Bahati mbaya huwa nashindwa kutafautisha baina ya mawazo yake binafsi na mawazo yake kama ni Mwenyekiti wa ZIRPP. Hapa ndipo pa kuingiya sauti ya Ms. Maryam Hamdani, ZIRPP Chairperson of Board of Trustees.

2 11 2009
AMIN

Hatua nzuri kwa sasa imeonekana katika kujenga imani ya kuendeleza suala la Zirpp kuwa kituo muhimu katika kufanya utafiti kwani office imepatikana na wakati umefika sasa baada ya kuhakikisha wanachama wengi wanapatikana jengo la office liwe kitengo cha utafiti halisi unaotakiwa kufanywa kwa kupatikana wataalamu wa kutosha wa kuendesha taasisi yenyewe hata hivyo bado tunakabilkiwa na masuala ya kupatikana funds za kuendesha kituo jee kuna mikakati ya aina gani katika masuala ya kupatikana wafadhili zaidi ili kuweza taasisi kujiendesha vizuri zaidi.Board of trustee ina mipango ya aina yoyote mbali ya kupatikana wanachama wapya katika kupata fedha za kuendesha taasisi ya Zirpp ? nataka mchango wa wanachama na uwongozi wa sasa katika suala hili la fedha za kuendesha kituo hiki muhimu katika mabadiliko ya sasa maendeleo ya Visiwa vya Zanzibar
Natoa hoja wanachama kuchangia suala hili lenye umuhimu mkubwa sana
Wenu Mwanachama Amin USA

25 11 2009
Nassor A.Basalama

Kwanza napenda kuwapongeza na kuwatakia kila la kheri kwa kazi nzuri,ngeni na yenye uwezo wa kupokewa kwa hisia binafsi. Ni hatua nzuri ya maendeleo kwa uanzishaji Jumuiza huria zenye kupima maendeleo ya wananchi. Kazi hii ni nyeti na inahitaji ustahamilivu wa hali ya juu. Zuri ni kwamba lina watu wengi wenye ujuzi wa kutosha na kujua mfumo wa serikali zetu zinavyoendeshwa.
Katika harakati hizi msiisahau Mila na desturi zenye kuongozwa na lugha za asli.
Labda kwetu sisi tunaweza kusema ni lugha ya kiswahili.

Mafanikio ya kushirikishwa vijawa walionje ni nguzo muhimu sana kwa sura ya miaka ya mbele ya utawala bora.

Nawatakia kila la kheri

Mwenyekiti wa UTNC
Nassor A.Basalama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: