Kutana na Chaap: “Tiger Woods” wa Zanzibar

25 02 2010

Na Talib Kassim Abdi

Kitu gani kilichomfanya Issa Mohammed Faki Mjaka akurubiane au awe na mawasiliano ya karibu na Wakoloni wa Kiingereza kama vile waliokuwa British Resident Sir George Mooring, Kamishna wa Polisi Biles, Kamishna wa Magereza Francis, Jaji Mkuu Horstfall, Jaji Mwandamizi Dulton, na Kamishna Mkuu wa Idara ya Upelelezi Speight katika serikali ya Kikoloni kabla ya Uhuru wa Zanzibar mnamo mwaka 1963 na Mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964?

Jibu la suala hili ni rahisi kabisa kupatikana. Issa Mohammed Mjaka, ambaye ni maarufu kwa jina la Chaap, kama ilivyokuwa kwa watoto wengi wa rika lake waliokuwa wakiishi Kikwajuni, Mjini Zanzibar, katika miaka ya 1950 na 1960, alikuwa ni mmoja miongoni mwa vijana waliokuwa wakiwabebea Wakoloni hao mikoba yao iliyojaa vingowe vya kuchezea mmoja kati ya michezo maarufu duniani unaojuulikana kama ”Golf”. Vijana hawa walikuwa wakijuulikana kama ”Keddies”; kibarua ambacho kiliwapatia vijisenti kidogo vya kuwawezesha kukimu hali ngumu ya maisha wakati huo.

Issa Mohammed Faki Mjaka 'Chaap'

Wakati ule, kedi alikuwa analipwa jumla ya senti 75 kwa mzunguko mmoja wa vishimo 9; na alilipwa senti 75 nyingine kwa mzunguko mwengine wa vishimo 9. Hivyo, baada ya kumaliza mzunguko wa jumla ya vishimo 18 na muda wa karibu masaa mawili hivi, i.e. kuanzia saa 10.00 jioni hadi saa 12.00 jioni, kedi anamaliza kazi na kurudi nyumbani akiwa na jumla ya Shilingi moja unusu mfukoni. Hizo zilikuwa ni fedha nyingi sana siku hizo ukilinganisha na ukweli kuwa kiwango cha chini cha mshahara wa mfanya kazi serikalini wakati huo kilikuwa si zaidi ya shilingi 50.00 kwa mwezi. Na ndio maana vijana wengi wa Kikwajuni waliweza sio tu kukabiliana na hali ngumu ya maisha iliyokuwa ikiwakumba wao binafsi, lakini, vile vile waliweza kusaidia familia zao kwa kiasi fulani badala ya kutegemea kila kitu kutoka kwa wazee wao.

Ni nani hasa Chaap; alizaliwa wapi, lini na anafanya nini hivi sasa katika maisha yake?

Issa Mohammed Faki Mjaka ”Chaap” alizaliwa tarehe 10 Julai 1951 katika mtaa wa Kikwajuni. Alikuwa mtoto wa pili katika familia ya watoto saba (ikiwa wanaume watano na wanawake wawili) wa Bwana Mohammed Faki Mjaka na Bibi Mwantatu Issa Khamis. Alipata elimu ya msingi katika Skuli ya Msingi ya Holmwood (sasa Kidongo-Chekundu) kuanzia mwaka 1958 hadi mwaka 1966. Alimaliza masomo ya kidatu cha tatu katika Skuli ya Bububu. Alijiunga na Chuo cha Ufundi hapo Gulioni na kupata Shahada ya Ufundi wa Umeme. Mnamo mwaka 1976, Chaap aliajiriwa na Idara ya Habari na Utangazaji, Zanzibar kama Fundi wa Umeme.

'Chaap' akiwa katika mazoezi kwenye viwanja vya Golf, Maisara, mjini Zanzibar

Mnamo mwaka 1989 Issa Mohammed Chaap alibahatika kuhudhuria mafunzo ya Uenezi wa Habari katika Chuo cha Radio ya Cairo nchini Misri kwa muda wa miezi sita. Kutokana na kupenda kwake michezo, hasa mwanzoni mchezo wa Tennis, mnamo mwaka 1992, Chaap alipata fursa nyingine ya kuhudhuria masomo ya ukufunzi katika “University of Physical Education kama mwalimu “kocha” wa Tennis ya Meza (Table Tennis) huko Budapest nchini Hungary.

Mnamo mwaka 1995, Chaap alipata nafasi ya kushiriki katika mafunzo ya ukufunzi wa Tennis yaliyofadhiliwa na International Olympic Committee (IOC) yaliyofanyika Dar es Salaam katika viwanja vya Gymkhana. Vile vile, Chaap aliwahi kushiriki katika mafunzo kama hayo yaliyofanyika Arusha katika viwanja vya Gymkhana mwaka 2001. Lakini, ni katika mchezo wa Golf ambapo Chaap alipoonyesha kipaji chake na kupata mafinikio makubwa pamoja na umaarufu ndani na nje ya Zanzibar. Kutokana na umahiri mkubwa aliouonyesha katika michezo ya Tennis na Golf, Mwalimu wake wa kwanza aliyejuulikana kwa jina la Shashi alimuelezea Issa kama ni mchezaji “sharp” kwa jinsi alivyoimudu michezo hiyo miwili kwa wakati mmoja. Na hivyo ndivyo alivyojipatia jina la umaarufu “Chaap”, kwa maana ya kuwa alikuwa mwepesi kufahamu kila mbinu ya michezo hiyo na kuzitekeleza ipasavyo.

Anasimulia: “Nilianza kuupenda mchezo wa Golf mnamo mwaka 1962 nilipokuwa nawabebea Wakoloni wa Kiingereza mikoba yao iliyojaa vingowe vya kuchezea mchezo huo. Mimi, kama ilivyokuwa kwa watoto wengi wa Kikwajuni, nilifaidika sana na jinsi nilivyokuwa nikiona Wazungu hao walivyokuwa wanaucheza mchezo huo. Na ndipo nilipojifunza sheria na kanuni zake. Isitoshe, kibarua changu hicho kiliniwezesha kufahamiana na akina Sir George Mooring, Biles, Francis, Dulton na Wazungu wengi wengineo waliokuwa na daraja kubwa serikalini wakati huo. Kwa kweli, wao ndio waliokuwa wa kwanza kunijuulisha mimi na mchezo wa Golf. Na hivyo, nilipata bahati ya kujuana na kukutana nao nikiwa kedi wao”.

Issa Mjaka aliendelea kusimulia kuwa kazi ya ukedi aliendelea nayo mpaka yalipofanyika Mapinduzi ya Zanzibar mnamo mwaka 1964. Na baada ya hapo ndipo kedi wengi walipopata nafasi ya kutumia ujuzi na uzoefu walioupata kama kedi kuucheza mchezo huo katika kiwanja kile kile walichokuwa wakiwabebea Wazungu mikoba yao va Golf. Mwaka huo huo wa 1964 kulianzishwa “Mashindano ya Kedi” yaliyokuwa yakifanyika mara moja kwa mwaka. Akiwa na umri wa miaka 15, Chaap aliweza kutwaa ushindi wa kwanza mwaka 1964; na alitwaa ushindi wa pili mwaka 1965.

Miongoni mwa kedi na baadaye wachezaji wenzake kwa wakati huo walikuwemo Rajab Piru, Khamis Ramadhan, Khamis Shaaban, Shaaban Haroub, Mwinjuma Mzee “Jeff”, Hemed Mjaka, kaka yake Chaap, na Kombo Amir. Katika miaka hiyo ya awali ya uchezaji wake Golf, Mwalimu (coach) wao alikuwa Bwana Suleiman Mrisho “Kabalo” ambaye ndiye aliyekuwa mchezaji bora (Best Golfer) wakati huo na mchezaji mashuhuri wa mpira wa miguu wa timu za Kikwajuni na Taifa ya Zanzibar.

Akionesha kusikitishwa kwake, Chaap alisema kwa huzuni kuwa ilipofika mwaka 1967 mchezo wa Golf nchini Zanzibar ulianza kufa kidogo kidogo kutokana na kuanza kujengwa majumba na barabara ndani ya viwanja vya mchezo huo pale Maisara; na Furaha ya Visiwani Hoteli kujinyakulia rasmi viwanja pamoja na Golf Club iliyokuwa ikitumiwa na Wazungu hapo Maisara. Baada ya hapo, mchezo huo haukuchezwa tena mpaka mwaka 1982 katika viwanja vya Mnazi-Mmoja badala ya viwanja vya Maisara. Ingawaje viwanja vya Mnazi-Mmoja havikuanzishwa kwa madhumuni ya kuchezea Golf; lakini akina Chaap na wenziwe walijaribu kuvitengeneza ipasavyo ili kukidhi haja ya kuvitumia kwa mchezo huo ingawaje kwa muda mfupi.

Wakati huo, kedi wa zamani walijiundia timu yao ya kwanza kabisa ya mchezo huo ikiwa chini ya Uenyekiti wa Bwana Omar Ghassany. Hivi sasa, timu hiyo ya kedi wa zamani imepewa jina la “Maisara Golf Club” na ambayo ni timu pekee katika Zanzibar yenye wachezaji wa zamani wakishirikiana na wachezaji chipukizi. Jumla ya wachezaji pamoja na walimu/wachezaji wakongwe, kama vile Kabalo, Bushiri Mahmoud, Mkubwa Salum, Juma Saadat, Bwanakheri Omar na Ajar Patel katika timu hiyo haizidi wachezaji 25. Chaap mwenyewe ni mmoja kati ya walimu hao wanaowafundisha vijana chipukizi hivi sasa.

Hata hivyo, baada ya kufanyiwa matengenezo makubwa viwanja vya Golf vya Maisara, wachezaji walilazimika kuacha kuvitumia viwanja vya Mnazi-Mmoja na kurejea katika viwanja vya Maisara kwa ajili ya kufanyia mazoezi yao ya kila siku. Hivyo, walilazimika kurejea katika viwanja vya Maisara. Lakini, viwanja hivyo navyo vimevamiwa sana na wachezaji wa mpira wa miguu. Matokeo yake, wachezaji wa Golf wamefanikiwa kupata kutumia viwanja hivyo kwa mazoezi mara mbili tu kwa wiki; yaani kila Jumamosi na Jumapili, tena kuanzia saa 6 mchana mpaka saa tisa joini.

Haya ni mazingira magumu sana kwa kufanyia mazoezi ya mchezo wa Golf; mchezo ambao unahitaji kutumia akili na kupata utulivu wa kufikiri katika kila hatua ya uchezaji wake. Baya zaidi ni kuwa badala ya kutimiza ngwe ya vishimo 18 kwa ukamilifu wake, wachezaji wanapata fursa ya kucheza vishimo sita tu na kulazimika kurudia-rudia mara tatu ili wapate kukamilisha ngwe kamili ya vishimo 18. Hali hii inawakosesha wachezaji fursa ya kujipanua zaidi kimasafa na uwezo wa kutafakari juu ya kutumia vingowe vipasavyo kwa mujibu wa masafa na pahala unapotua mpira kila baada ya “shot” moja.

Nilipomuuliza Chaap kuhusu suala la vifaa vya kuchezea, kama vile mikoba na vingowe vyake, mavazi na viatu mahsusi vya kuchezea hasa ikitiliwa maanani kuwa vifaa vyote hivyo ni ghali sana; Bwana Issa, bila ya kufikiri sana alisema kuwa yeye pamoja na wachezaji wenzake wamekuwa wakiagizia vifaa vilivyotumika kutoka nje ya nchi kwa marafiki na wapenzi wengine wa mchezo huo. Bahati mbaya, mpaka sasa hawajapata wafadhili wa kutosha katika kusaidia kuuendeleza mchezo huo kutokana na ukweli kuwa Zanzibar haina hata kiwanja rasmi cha kuchezea mchezo huo. “Huwezi kumuomba mfadhili kusaidia chochote katika kukuza mchezo wa Golf nchini Zanzibar wakati mchezo huo si miongoni mwa michezo inayopendwa na wananchi wengi na wala uendelezaji wake haukupewa kipa-umbele na serikali”, alisema Chaap kwa masikitiko makubwa.

Hata hivyo, Chaap alifahamisha kuwa kutokana na mapenzi au utashi wa mtu binafsi tu kusaidia chochote katika kuendeleza mchezo huo, baadhi ya watu wamejitokeza kusaidia. Alisema, kwa mfano, Bwana Muzzamil yeye binafsi amekuwa akisaidia kwa kutoa fedha taslim na vifaa kwa ajili ya kuuendeleza mchezo wa Golf nchini. Chaap alifahamisha kuwa Bwana Muzzamil aliwahi kutoa jumla ya Shs. 70,000/- ikiwa ni nauli ya safari ya timu kwenda kushiriki katika mashindano huko Tanzania Bara.

Vile vile, Bwana Anthony Njoroge, ambaye ni mmiliki wa duka linalouza vinyago hapa Zanzibar, ambaye pia ni mpenzi na mchezaji wa Golf, aliwahi kutoa msaada wa fedha taslimu kulipia gharama za usafiri, malazi, ada za ushiriki pamoja na posho za wachezaji wa timu ya Zanzibar iliyoshiriki katika mashindano yaliyofanyika katika viwanja vya Gymkhana, Dar es Salaam hivi karibuni. Bwana Issa ametumia fursa hii kuwapongeza Bwana Muzzamil kwa msaada wao huo na hapo hapo kuwaomba wafadhili wengine wajitokeze katika jitihada za kusaidia kuuendeleza mchezo huo.

Kwa upande mwingine, ni jambo la kutia moyo kidogo kuona kuwa serikali imetenga fungu la fedha la jumla ya Shs. 800,000 tu kwa mwaka kupitia Baraza la Michezo la Zanzibar na chama cha “Zanzibar Golf Association” kilichosajiliwa rasmi mnamo mwaka 1982 na ambacho Mwenyekiti wake ni Bwana Mkubwa Salum, alieleza Chaap. Lakini, aliongeza kusema kuwa, inasikitisha sana kuona kuwa fungu hilo huwa linatolewa kimaandishi tu kwani gharama wanazozipata wachezaji wenyewe binafsi kila pale wanapolazimika kushiriki katika mashindano mbali mbali ya mchezo huo yanayofanyika ndani na nje ya Zanzibar ni kubwa zaidi ya kile kilichotengwa kwa ajili hiyo.

Kwa mfano, timu inapaswa kushiriki katika mashindano matatu kila mwaka yanayofanyika hapa nchini kama hivi: January – “Mapinduzi Cup”; September – “Maisara Open” na Desember – “Mkubwa Salum Cup”. Isitoshe, katika kipindi cha mwaka huu, timu imeshiriki katika mashindano ya “Arusha Open” ambayo hufanyika kila mwezi wa January kule Arusha na Zanzibar ilitoa wachezaji chipukizi (junior) 2 na mchezaji mzoefu (senior) 1. Katika mashindano hayo, jumla ya timu sita zilishiriki.

Katika mashindano ya “Morogoro Open” yaliyofanyika mwezi January 2010, Chaap alishiriki kikamilifu na kuchukua ushindi wa pili. Jumla ya wachezaji 4 kutoka Zanzibar walishiriki katika mashindano hayo ikiwa ni pamoja na Mussa Foum, Zehai Nassor na Abdul Nassir Ahmed; hawa wawili wa mwisho wakiwa wachezaji chipukizi. Juma Saadat alikuwa ndio Mwalimu (kocha) wa wachezaji hao katika mashindano hayo. Kutokana na ushindi wake huo, Chaap alizawadiwa kikombe pamoja na jiko la gesi (Gas cooker). Ukiacha mashindano hayo, wachezaji wa Zanzibar hushiriki kikamilifu katika mashindano mbali mbali yanayoandaliwa na Tanzania Golf Union (TGU).

Jee, kuna mashirikiano yoyote yale baina ya “Zanzibar Golf Association” na “Tanzania Golf Union”? Chaap alijibu suala hili kwa kusema kuwa mashirikiano baina ya vyama viwili hivi yapo na yanaendelea vizuri. Alieleza kuwa Mwenyekiti wa TGU, Bwana Bioniz Malinzi amekuwa akitoa msaada wake binafsi na kuhakikisha kuwa ZGA inapata mialiko ya kuhudhuria mashindano mbali mbali yanayofanyika Bara na kutoa basi maalum kwa ajili ya kuwasafirisha wachezaji kutoka Zanzibar. Hata hivyo, Bwana Issa Mjaka anashauri na kupendekeza kuwa kuna haja kubwa ya kukuza zaidi mashirikiano baina ya pande hizi mbili ili kwa pamoja mchezo wa Golf uweze kupata wachezaji, washabiki na wafadhili wengi zaidi kuliko vile ilivyo hivi sasa.

Nilimuuliza Chaap kwa madhumuni ya kutaka kujua ni nani hasa mchezaji bora wa Golf kupita wote nchini Zanzibar? Bila ya kusita, alijibu: “Kwa sasa, mimi ni mchezaji bora kuliko wote hapa Zanzibar. Inatosha tu kuangalia rekodi yangu na tunzo mbali mbali nilizozipata kutokana na kushiriki kwangu katika mashindano mbali mbali”.

Hata hivyo, Chaap aliongeza kuwa kwa upande wa wachezaji wazoefu (seniors), wachezaji bora wanaomfuatia yeye ni Juma Saadat na Mussa Foum. Na kwa upande wa wachezaji chipukizi (juniors), Chaap alitanabahisha kuwa Abdul Nassir Ahmed ambaye, mnamo mwaka 1999, alichukua ushindi wa kwanza katika mashindano ya wachezaji chipukizi ya “Lugalo Open” ndiye mchezaji bora katika ngazi hiyo kwa sasa.

Mwisho kabisa nilimuuliza Chaap iwapo anayo mapendekezo yoyote katika jitihada za kuukuza na kuuendeleza mchezo wa Golf nchini Zanzibar? Alijibu kwa kusema hivi: “Kwanza napendekeza kwa nguvu zake zote kwa serikali kuvirejesha viwanja vya Maisara kwa wachezaji wa Golf kupitia “Zanzibar Golf Association” ili tuweze kuvitumia kikamilifu kwa ajili ya kupata nafasi zaidi kwa mazoezi ya kila siku. Hii itatuondoshea kero zisizokwisha kutoka kwa wachezaji wa mpira wa miguu na madereva wa magari na vyombo vingine mbali mbali wanaoendelea kupita-pita viwanjani humo”.

Pili, kutokana na Golf kuwa ni mchezo wa kihistoria kwa Zanzibar, Chaap anaamini kuwa “Ikiwa mchezo huu utapewa kipa-umbele na serikali, kwa kuanzisha miundo-mbinu yake mipya na kuboresha iliyopo sasa, serikali pamoja na wananchi kwa jumla wataweza kuingiza mapato makubwa katika uchumi wa nchi. Vile vile, watalii wengi, kihistoria, wanategemea kuwa Zanzibar ni nchi ambayo inayo mandhari mazuri kwa mchezo wa Golf; lakini, bahati mbaya wengi wao wanaendelea kuvunjikwa moyo kwa jinsi wanavyoikuta Zanzibar katika hali ya kutokuwa na hata kiwanja kimoja cha kuchezea Golf”.

Chaap anamaliza kwa kusisitiza kama hivi: “Mchezo wa Golf ni maarufu sana duniani. Wachezaji maarufu kama vile Tiger Woods wametajirika sana na kupata umaarufu mkubwa katika ulimwengu wa Golf. Ikiwa jitihada za makusudi zitafanywa kwa madhumuni ya kuuendeleza mchezo huo hapa Zanzibar, basi hapana shaka yoyote kuwa vijana wengi ambao hivi sasa wanazurura ovyo kutokana na ukosefu wa ajira, wataweza kujituma na kujiajiri wao wenyewe kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu. Ile dhana ya kuuona mchezo huo kuwa ni mchezo unaochezwa na matajiri tu ni potufu na imepitwa na wakati. Vijana pamoja na wazee/wastaafu wetu wanaweza kabisa kufaidika sana na fursa ambazo mchezo huu unaweza kuzitoa, iwe katika kuwapatia ajira vijana wetu au katika kuboresha afya za wazee wetu”.

Kwa hivyo, la muhimu zaidi, serikali inapaswa kuzingatia uwezekano au haja ya kuteua wajumbe wenye mapenzi na michezo mengine katika Baraza la Michezo badala ya kuendelea na uteuzi wa wajumbe wanaopendelea zaidi mchezo wa mpira wa miguu na mpira wa kikapu tu. Baraza la Michezo linapaswa kuwa ni baraza la michezo yote. Kwa kufanya hivyo tu ndipo uwakilishi wenye uwiano mzuri utakapopatikana na kuiwezesha serikali kutoa kipaumbele kwa michezo ambayo haina umaarufu au ushawishi mkubwa nchini ili iweze kujiendeleza ipasavyo. Kinyume chake, ikiwa serikali haitochukua hatua zipasazo, basi kuna hatari ya kupelekea kutoweka mchezo wa Golf kidogo kidogo na vijana wa Zanzibar kukosa fursa ya kurithishwa vipaji vya mchezo huo kutoka kwa wachezaji wakongwe ambao, kama ilivyokuwa kwa akina Sir George Mooring katika miaka ya 1960, itafika wakati nao watatoweka na kupotea kabisa.

Talib Kassim Abdi ni Mtafiti Msaidizi katika Taasisi ya Zanzibar inayoshughulikia masuala ya Utafiti wa Sera za Kimaendeleo na Kijamii (ZIRPP)). Hii ni makala yake ya kwanza tokea alipoanza kazi katika taasisi hiyo mapema mwaka huu.
talib.kweli@live.com

Advertisements
Siri ya Aman Karume, Maalim Seif yafichuka

10 02 2010

•  Yabainishwa walitishiwa kushtakiwa The Hague

SIRI ya mapatano ya ghafla kati ya Rais wa Zanzibar, Amani Abeid Karume, na Katibu Mkuu wa Chama cha Wananchi (CUF), Maalim Seif Shariff Hamad, yanayoelekea kuzaa serikali ya mseto visiwani, imefichuka.</P> <P>Uchunguzi wa kina uliofanywa na Tanzania Daima Jumatano, umebaini kuwa chanzo cha makubaliano ya ghafla ya viongozi hao imetokana na shinikizo kutoka nchi za Jumuiya ya Ulaya zilizotishia kuwafikisha katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu (ICC), The Hague nchini, Uholanzi viongozi hao kama damu itamwagika tena katika uchaguzi mkuu ujao.</P> <P>Tayari marais na viongozi kadhaa wa siasa barani Afrika, wamefikishwa katika mahakama hiyo kujibu tuhuma zinazowakabili za kusababisha umwagaji damu katika nchi zao.</P> <P>Hadi kufikia Oktoba mwaka jana, nchi 110 zilisaini kukubali na kuitambua mahakama hii, ikiwemo Tanzania.</P> <P>Kumbukumbu zinaonyesha kuwa hadi sasa mahakama hiyo iliyoanza kutekeleza majukumu yake Julai Mosi 2002, The Hague nchini Uholanzi, imefungua uchunguzi katika maeneo manne ya Uganda Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Afrika ya Kati na katika jimbo la Darfur.</P> <P>Hadi sasa imewafikisha kizimbani watu wanaokadiriwa kufikia 10, saba wamebakia kama washtakiwa, wawili wanaaminika kuwa wamefariki dunia, wanne wako chini ya ulinzi na mmoja anatakiwa kuonekana kwa hiari mbele ya mahakama hiyo.</P> <P>Kwa upande wa Afrika wapo viongozi wakuu kadhaa ambao mashtaka yao yamefikishwa mbele ya mahakama hii na kesi zao bado hazijaisha, akiwamo aliyewahi kuwa Rais wa Liberia, Charles Taylor; Makamu wa Rais wa zamani wa Kongo, Jean Pierre Bemba; na sasa anasakwa Rais wa Sudan, Omar al-Bashir</P> <P>Mbali na hao wapo wapiganaji wa DRC waliofikishwa ICC ambao ni Thomas Lubanga, Germain Katanga na Mathieu Ngudjolo Chui.</P> <P>Nchi ambazo hivi karibuni zimeingia kwenye machafuko, viongozi wake wako katika hatari ya kufikishwa ICC, ni Kenya na Zimbabwe ambapo majina ya baadhi ya watuhumiwa waliohusika katika vurugu za uchaguzi, yamekwishafikishwa katika mahakama hiyo.</P> <P>Mbali ya Kenya na Zimbabwe, nchi nyingine kadha wa kadha zimekuwa zikitajwa ikiwemo Zanzibar kwamba baadhi ya viongozi wake, wanaweza kufikishwa ICC kutokana na matendo yao yaliyosababisha umwagaji wa damu wakati wa uchaguzi.</P> <P>Vyanzo vya habari kutoka ndani ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar (SMZ) na baadhi ya viongozi waandamizi wa CUF, vilisema Maalim Seif na Rais Karume, waliwahi kuitwa na nchi za Jumuiya ya Ulaya na kupewa onyo kwamba kama damu itamwagika tena Zanzibar wakati wa uchaguzi mkuu ujao, watafikishwa katika mahakama hiyo kujibu tuhuma za mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu.</P> <P>Tangu kumalizika kwa uchaguzi huo visiwani Zanzibar, Maalim Seif amewahi kukaririwa akisema atakwenda kuishtaki serikali ya Rais Karume kwenye Jumuiya ya Nchi za Ulaya ambako inasemekana alipata ushauri wa kumtambua Rais Karume.</P> <P>Duru za kisiasa kutoka visiwani humo zinadai kuwa baada ya kupewa tahadhari hiyo, viongozi hao waliamua kukutana katika Ikulu ya Rais Karume Zanzibar kwa mara ya kwanza baada ya miaka tisa ya uhasama wa kisiasa na kuamua kumaliza tofauti zao bila kuvishirikisha vyama vyao.</P> <P>Viongozi hao wenye historia kubwa katika visiwa vya Zanzibar, pia walipeana mikakati ambayo hadi sasa imebaki kuwa siri kuhakikisha wanajenga mazingira mazuri ya kufanyika kwa uchaguzi huru na wa haki visiwani humo.</P> <P>Mara baada ya mkutano wa viongozi hao, Maalim Seif, ambaye amepata kuwania kiti cha urais wa Zanzibar mara tatu mfululizo na kushindwa, alitangaza kumtambua Rais Karume.</P> <P>Hali hiyo imezua mjadala mzito na imemuweka Maalim Seif katika wakati mgumu hasa alipofanya mkutano wa hadhara siku mbili baada ya kukutana na Rais Karume katika Ikulu ya Zanzibar.</P> <P>Katika mkutano huo, wapo waliompinga Maalim Seif kwa kumzomea na kumwita msaliti, huku kina mama wakiangua kilio na kueleza mawazo ya kutokuwa na imani naye.</P> <P>“Watu wanajiuliza imekuwaje ghafla Maalim Seif anamtambua Karume, mara bila hata ridhaa ya chama, anawatangazia wanachama, huku Rais Karume anafanya uteuzi wa wajumbe wawili wa Baraza la Wawakilishi kutoka CUF?</P> <P>“Hii yote ni kutokana na kibano walichokipata na ndio maana hata ukiwauliza, ‘Kwenye kikao chenu cha faragha, mlikubaliana nini? Nani alimwita mwenzake?’, hakuna mwenye majibu,” alisema mmoja wa wanasiasa wenye ushawishi mkubwa visiwani Zanzibar,” alisema.</P> <P>Kwa mujibu wa habari hizo, wadadisi wa mambo ya kisiasa wanaamini kuna msukumo kutoka nje kwani msimamo wa CUF awali ni kwamba walipinga Azimio la Butiama lililotolewa na Halmashauri Kuu ya CCM, Machi mwaka jana la kutaka Serikali ya Mseto ianzishwe mwakani.</P> <P>CCM walitaka mseto uanze baada ya uchaguzi mkuu mwakani, lakini CUF wakataka uanze sasa.</P> <P>Wakati mvutano huo ukiendelea kulijitokeza hoja ndani ya CCM kwamba yatafutwe maoni ya Wazanzibari wote kuhusu suala hilo kwa kuwa Zanzibar si ya CCM wala CUF pekee.</P> <P>Akizungumzia kuhusu tishio la kufikishwa katika Mahakama ya The Hague, Mkurugenzi Mkuu wa Mawasiliano visiwani Zanzibar CUF, Salum Biman, alisema hakuna shinikizo lolote kutoka nje lililosababisha Rais Karume na Maalim Seif kufikia muafaka.</P> <P>“Maneno hayo yanasemwa, hata sisi tunaambiwa hivyo, lakini ukweli unabaki kwamba viongozi hao wamezingatia maslahi ya Wazanzibar,” alisema.</P> <P>“Mimi nafikiri kama kiongozi wa kupelekwa The Hague ni Rais mstaafu Benjamin Mkapa ambaye mwaka 2000 hadi 2001 yalipotokea machafuko na watu zaidi ya 40 kuuawa, alikuwa Amiri Jeshi Mkuu,” alisema Biman.</P> <P>Kuhusu uchaguzi mkuu ujao visiwani Zanzibar pamoja na uanzishaji wa Serikali za Mseto, duru za siasa zinasema kuwa CUF wamefanikiwa kutimiza malengo yao hasa ya kutaka uchaguzi mkuu mwaka huu uahirishwe.</P> <P>Wachambuzi wa mambo ya siasa visiwani humo, wanasema kuwa ingawa hoja ya Maalim Seif awali ilikuwa kutaka uchaguzi mkuu uahirishwe, lakini uchaguzi katika visiwa hivyo, unaweza kuahirishwa kutokana na kuwapo kwa muda mfupi wa kufanya mabadiliko ya Katiba ili suala la Serikali ya Mseto, liingizwe kwenye Katiba ya Zanzibar.</P> <P>Akizungumzia suala hilo, Mwanasheria Ali Ali wa ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa SMZ, alisema kama viongozi wa CUF na CCM wana dhamira ya kweli, Zanzibar wanaweza kufanya uchaguzi mwaka huu.</P> <P>Alikiri kuwa licha ya kuwapo kwa muda mfupi, anaweza kuitisha vikao vya dharura vya Baraza la Wawakilishi na kufanya mabadiliko ya Katiba yatakayokidhi matakwa ya Serikali ya Mseto.</P> <P>Wiki mbili zilizopita, Baraza la Wawakilishi lilipitisha hoja binafsi ya Kiongozi wa Kambi ya Upinzani, Abubakar Khamis Bakari, ya kutaka kuundwa kwa Serikali ya Mseto ili kujenga umoja na maridhiano kwa Wazanzibari ambao wamekuwa katika migogoro ya kisiasa kwa muda wa zaidi ya miaka 15.</P> <P>Wajumbe wa baraza hilo wote kwa sauti moja walikubaliana na suala hilo kwa kuridhia baaada ya Baraza la Wawakilishi kuwasilisha mapendekezo ya hoja binafsi ya Chama cha Wananchi CUF na kujadiliwa na mwakilishi huyo wa jimbo la Mgogoni Pemba.</P> <P>Hata hivyo kabla ya kufanyika kwa mabadiliko hayo CUF walikubali kufanya mabadiliko katika hoja kadhaa baada ya wajumbe wa CCM kutaka kufanyiwa mabadiko hayo ya hoja yake.</P> <P>Marekebisho hayo ni pamoja na hatua ya kutaka ridhaa ya wananchi kwa njia ya kura ya maoni, na marekebisho ya Katiba endapo wananchi wataridhia uanzishwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Mambo yote hayo yafanywe kabla ya uchaguzi mkuu mwaka huu.</P> <P>Wakati huo, Maalim Seif yuko nchini Uingereza ambapo pamoja na mambo mengi anatarajia kufanya mkutano na Wazanzibari waishio huku, kuwajulisha dhamira mpya ya kumtambua Rais Karume na uundwaji wa Serikali ya Mseto Zanzibar.</P> <P>Hatua hiyo ni mwendelezo wa harakati zake za kufanya ushawishi wa ndani na nje lengo likiwa kutafuta uungwaji mkono wa muafaka wake na Rais Karume.</P> <P>Taarifa ambazo Tanzania Daima Jumatano imezipata, zilisema kuwa Maalim Seif, anatarajia kufanya mkutano huo Februali 13, katika Ukumbi wa Durning Hall, jijini London, kueleza sababu na hatua ya maridhiano yaliyofikiwa kati yake na Rais Karume.</P> <P>Taarifa za mkutano wa Maalim Seif nchini Uingereza, zilithibitishwa pia na Mkurugenzi wa Mawasiliano wa CUF visiwani Zanzibar, Biman.</P> <P>Alisema Maalim Seif atakuwa na mikutano mbalimbali ya kimataifa ambayo hakuifafanua na pia atafanya mikutano na Wazanzibari waiishio huko.</P> <P>“Kweli yupo nchini Uingereza kwa ajili ya mikutano yake ya kimataifa. Atazungumza mambo mengi mojawapo kuwaeleza hatua ambayo tumefikia katika maridhiano yetu,” alisema Bimani.</P> <P>Jumuiya ya Wazanzibari waishio Uingereza (ZAWA) kupitia mtandao wa Jamii Forum umewakaribisha raia wote waishio nchini humo na nchi za karibu, kuhudhuria mkutano wa Maalim Seif.</P> <P>“Wazanzibari wote, wake kwa waume, walioko Uingereza na nchi za jirani wanakaribishwa kuhudhuria. Huu ni mkutano wa kihistoria na wa kwanza kufanyika London baada ya makubaliano yaliyofikiwa baina ya CUF na CCM Zanzibar,” ilisomeka sehemu ya taarifa hiyo

 
Serikali ya mpito au mbinu mpya ya kutaka kuendelea kutawala?

10 02 2010

Wapendwa Wazanzibari,

Mengi yameandikwa na yanaendelea kuandikwa kuhusu “Maridhiano” yanayoelezwa kuwa yamefikiwa baina ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Amani Karume na Katibu Mkuu wa CUF Maalim Seif Shariff; maridhiano ambayo hayakubainishwa kwa kauli ya mdomo na wala hayakuandikwa popote pale. Katika kuelezea kutoridhika kwangu na hali ya usiri na ukimwa inayoendelea kuyakumba hayo maridhiano yanayozungumziwa hapa, niliwahi kumuomba Maalim Seif Shariff katika kikao cha Kongomano lililofanyika hivi karibuni katika Hoteli ya Bwawani atuwekee wazi nini hasa kilichozungumzwa na kukubaliwa kati yake na Rais Amani Karume. Alicheka tu bila ya kusema lolote. Baadaye nilifahamishwa kuwa ili maridhiano hayo yaweze kutekelezwa, kulikuwa na haja kubwa ya kuiwacha hali ya ukimya na usiri kuendelea.

Hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia pendekezo kutoka vyama vya upinzani na jumuiya za kidini la kutaka uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu uakhirishwe hadi mwaka 2012; na shinikizo baada ya shinikizo linalomtaka Amani akubali kuongozewa muda wa kutawala, sio kwa kipindi kingine cha miaka mitano, bali kwa miaka miwili ya ziada akiwa ni kiongozi wa serikali ya mpito kuelekea katika uchaguzi ujao.

Katika hotuba yake aliyoitoa kule Pemba katika sherehe za kuadhimisha miaka 46 ya Mapinduzi ya Zanzibar, Amani alisema kuwa hatagombea kipindi cha tatu cha urais na huku akisisitiza haja ya kulinda na kutetea katiba ya Zanzibar ambayo inamzuia kugombea tena urais wa Zanzibar.

Lakini, kauli yake hiyo haimaanishi hata kidogo kuwa hayuko tayari kuiongoza Zanzibar kwa kipindi cha miaka miwili kama kiongozi wa serikali ya mpito kuelekea katika uchaguzi ujao. Na hii ndiyo hasa hoja ya Maalim Seif. Na, kwa hivyo, mpaka hapo Amani atakapoweka wazi kuwa hana dhamira ya kuiongoza serikali ya mpito hata kwa siku moja, basi tetesi zitabaki pale pale kuwa Amani hatagombea kipindi cha tatu cha urais, lakini inawezekana kabisa akakubali kuiongoza serikali ya mpito kwa muda wa miaka miwili ikiwa Baraza la Wawakilishi litapitisha azimio la kuakhirisha uchaguzi mkuu wa mwaka huu na kumtaka yeye kuiongoza serikali ya mpito kuelekea katika uchaguzi ujao; mamlaka ambayo wawakilishi wetu wanayo kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar na kanuni za Baraza la Wawakilishi. Kelele za akina Msekwa, Makamba na wengineo ni za wapangaji tu; haziwakoseshi usingizi wenye nyumba.

Lakini, nini hasa madhumuni ya kuwa na serikali ya mpito? Ni jambo la kawaida kabisa kuwa serikali ya mpito huasisiwa kila pale inapotokea migogoro ya kisiasa au hali ya dharura katika nchi. Hatuna haja ya kwenda mbali kujifunza mifano iliyo hai na iliyowahi kutokea ili kupata maana halisi ya serikali ya mpito. Kwa mfano, baada ya kujiuzulu kwa Alhaj Aboud Jumbe mnamo mwezi April 1984, Ali Hassan Mwinyi aliteuliwa na Halmashauri Kuu ya CCM kuziba pengo lililoachwa wazi na Jumbe na kuongoza Serikali ya mpito kwa muda wa karibu miezi mitatu hadi uchaguzi ulipofanyika na Mwinyi kuchaguliwa rasmi kama Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi.

Isitoshe, serikali ya mpito pia iliwahi kuundwa nchini South Afrika baada ya kujiuzulu kwa Rais Tabho Mbeki; na Bunge la nchi hiyo kupitisha azimio la kumteua Bwana….kushika nafasi ya Mbeki mpaka hapo uchaguzi Mkuu ulipofanyika mwaka jana na Rais Jacob Zuma kuchaguliwa rasmi kuiongoza South Afrika kwa kipindi cha muda wa miaka mitano. Hali kama hiyo ilitokea nchini Liberia baada ya kujiuzulu kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo, Charles Taylor, na nafasi yake kushikiliwa kwa muda wa mwaka mmoja na Bwana….ambaye aliongoza serikali ya mpito mpaka uchaguzi ulipofanyika na kuchaguliwa Bibi Ellen Johnson-Sirlief mwanamke wa kwanza kabisa kushikilia nafasi ya urais katika Bara la Afrika.

Kwa hivyo, kama tuonavyo hapo juu, serikali zote hizo za mpito ziliundwa baada ya kutokea migogoro ya kisiasa au dharura za aina fulani katika nchi hizo husika. Kwa upande wa Zanzibar, kujiuzulu kwa Jumbe kulisababishwa na “kuchafuka kwa hali ya hewa” na hivyo kusababisha kulazimika kujiuzulu kwake nafasi zote alizokuwa nazo ikiwa ni pamoja na urais wa Zanzibar. Nchini South Afrika, kujiuzulu kwa Mbeki mwaka mmoja tu kabla ya kumalizika kwa muda wake wa urais kulililazimisha Bunge la nchi hiyo kumteua rais wa muda kushika nafasi hiyo kwa sababu nchi haiwezi kujiendesha bila ya kiongozi. Hiyo ilikuwa ni dharura kubwa ambayo isingeliweza kuachwa bila ya kushughulikiwa ipasavyo. Halikadhalika, nchini Liberia mambo yalikuwa kama ilivyofanyika nchini Afrika ya Kusini. Liberia ilihitaji kupata kuiongozi wa muda mpaka uchaguzi utakapofanyika kutokana na kujiuzulu kwa rais wake kabla ya kumaliza muda wake. Hiyo nayo ilikuwa ni dharura kubwa ambayo iliikuta Liberia katika hali ya mgogoro wa kisiasa.

Sasa, tukirudi nchini kwetu Zanzibar; hivi kweli kuna haja ya kuundwa kwa serikali ya mpito? Nauliza hivi kwa sababu hakuna dharura au mgogoro wa kisiasa unaomlazimisha Rais Amani Karume kuachia ngazi kabla ya muda wake kumalizika. Hili la kwanza. Lakini, la pili ni kuwa ikiwa hoja inayojengwa hapa ya kutaka kuakhirisha uchaguzi ujao kwa madhumuni ya kumpa rais Karume muda wa kutosha ili kuhakikisha kuwa uchaguzi ujao unafanyika kwa misingi ya uhuru na haki na hasa zaidi kuondokana na siasa za uhasama na chuki na kupandikiza siasa za ushindani inakubalika, la kujiuliza ni kwanini muda huo uwe miaka miwili badala ya kutekeleza yote hayo katika kipindi chote kilichobakia cha urais wake? Ikiwa kweli Rais Karume ana nia ya kufanya hivyo, mimi ninaamini kabisa kuwa anaweza kurekebisha kasoro zote zilizojitokeza katika uandikishaji wa wapiga kura katika Daftari la Kudumu la Wapiga kura na pia kuhakikisha kuwa kila mwenye sifa za kupewa kitambulisho cha Uzanzibari anapewa mnamo muda huo huo uliobaki wa urais wake. Kwa lugha nyepesi, sioni sababu ya kuamini kuwa Serikali au Tume ya Uchaguzi inahitaji miaka miwili ya ziada kukamilisha zoezi la kuandikisha jumla ya wapiga kura wasiozidi 500,000 na ushei nchini kote.

Isitoshe, hivyo kweli Amani hana muda wa kutekeleza hayo maridhiano kati ya sasa hivi na mwezi Oktoba 2010? Na ni maridhiano gani hasa yanayozungumziwa hapa ambayo bado yanaendelea kuwa ni siri?
Na ikiwa kweli kuna haja ya kutekeleza maridhiano, kwanini lazima awe yeye wa kutekeleza maridhiano hayo na si mtu mwingine? Kwa kuendelea kuiongoza Zanzibar kwa muda wa miaka miwili mingine baada ya kumaliza vipindi viwili vya uongozi wake, Amani Karume haoni kuwa
ataonekana kuwa anataka kujiongezea muda wa kutawala kwa mlango wa nyuma; na hivyo kuweka mfano mbaya kwa viongozi wajao ambao nao pia wataweza kabisa kujenga mazingira yanayofanana na hayo; ilimradi tu wapate fursa ya kujiongezea muda wa kutawala kinyume na katiba ya nchi? Na ikiwa hili litaruhusiwa kufanyika, hivi Zanzibar itakuwa inaelekea wapi? Kuna haja gani, kwa hivyo, kuwa na katiba ya nchi ambayo haithaminiwi na wala kutekelezwa ipasavyo?

Kwa upande mwingine, ikiwa Maalim Seif na CUF watashiriki kikamilifu katika kuunda hiyo serikali ya mpito kama inavyotarajiwa, hapana shaka yoyote kuwa nao watajiwekea mazingira mazuri katika uchaguzi ujao kuliko wagombea wengine kutoka katika vyama vingine. Hii inatokana na ukweli kuwa yeye ni mgombea mtarajiwa wa urais wa Zanzibar kupitia chama cha CUF, wakati Amani hatokuwa mgombea tena. Serikali ya mpito ndiyo itakayoweka hayo “mazingira” mazuri yatakayohakikisha kuwa uchaguzi ujao utakuwa huru na wa haki.

Ikiwa dhana ya serikali ya mpito ni kuweka mazingira mazuri kwa kufanyika uchaguzi ulio huru na wa haki, kushiriki kwa Maalim Seif katika serikali hiyo kutaonekana kama ni “conflict of interest situation” kwa upande wake. Kwa maana nyingine, huwezi kuongoza serikali inayopaswa kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki na papo hapo kiongozi wewe ukawa ndio mmoja katika wagombea uongozi wa nchi katika uchaguzi unaotayarisha kufanyika. Hiki ndicho kilio cha CUF cha muda mrefu dhidi ya serikali inayoongozwa na CCM. Kitu gani kitatufanya kuamini kuwa Maalim Seif na viongozi wenzake watakuwa mara hii tofauti na viongozi wa CCM?

Kwa hivyo, ni vyema mtu mwingine ambaye atakuwa muadilifu kabisa kuiongoza hiyo serikali ya mpito. Rais Mstaafu Mwinyi angelikuwa kiongozi bora kushika nafasi hii ya muda; lakini haitowezekana kwa sababu mwanawe, Dr. Hussein Mwinyi, inasemekana kuwa ni mmoja wa wagombea watarajiwa wa urais wa Zanzibar. Vinginevyo, kumruhusu Mwinyi kushika wadhifa huo kuna uwezekano wa kuleta “conflict of interest situation” nyingine mpya. Kwa hivyo, mwanasiasa aliyebaki hapa, si mwingine, isipokuwa ni Salim Ahmed Salim. Yeye ni mtu bora kabisa kushika wadhifa huu wa muda kwa sababu hana azma wala dhamira ya kugombea urais wa Zanzibar.

Vinginevyo, jitihada hizi zote za kutaka kuakhirisha uchaguzi na kumtaka Amani kuongoza serikali ya mpito, zitakuwa si chochote zaidi ya mbinu ya kutaka kuendelea kutawala kwa mlango wa nyuma. Na hili kattu haliwezekani. Zanzibar haiwezi kujiwekea utaratibu mbaya ambao utaweza kutumiwa na viongozi wajao kila pale wanapotaka kujiongezea muda wa kutawala baada ya kumaliza vipindi vyao vya utawala kwa mujibu wa katiba. Ikiwa Amani Karume, kwa kuitumia CUF na Maalim Seif Shariff, ataruhusiwa na kufanikiwa kufanya hivyo, kitu gani kitawazuia wengine kufanya vivyo hivyo?


Muhammad Yussuf
Interim Executive Director
Zanzibar Institute for Research and Public Policy
P.O. Box 416
Zanzibar
TANZANIA
Tel: 0777 707820 Cellular
Tel: 0242 233526 Office
Email: yussufm@gmail.com
Weblog: http://www.zirppo.wordpress.com

Chande Omar

10 02 2010

CURRICULUM VITAE OF MR CHANDE OMAR

PERSONAL HISTORY:

Name: Chande Omar Omar
Date of Birth: April 24, 1959
Place of Birth: Zanzibar, Tanzania
Nationality: Tanzanian
Marital status: Married
Email Address: chande_omar@yahoo.com
Tel: 0773917519 Cellular

ACADEMIC QUALIFICATIONS

2000 – 2001; Master of Arts Degree in Film Studies, University of Newcastle, U.K.;
1993 1996; Bachelor of Arts Degree in Visual Arts, University of Visual Arts, Hamburg, Germany;
1980 1982; Diploma in Journalism, Tanzania School of Journalism, Dar es salaam, Tanzania;

PROFESSIONAL TRAINING:

1985; Certificate in TV/Film Production, Radio Netherlands Training Center, Netherlands;
1990; Certificate in News and Current Affairs, (Radio Netherlands Training Center), Netherlands;
2001; Certificate in TV Management, (Deutschewelle), Zanzibar;
2002; Certificate in Documentary Program Production, (KBS), Seoul, South Korea;

POSITIONS HELD:

(From 2006 to date), Director General, Television Zanzibar;
Since 2002; Part time Lecturer, Faculty of Performing Arts, University of Dar es salaam, Tanzania;
Chairman, Board of Directors, School of Journalism and Mass Communication, Zanzibar, Tanzania;
Member, Board of Directors, Tanzania Media Council;
Member, Board of Directors, Zanzibar International Film Festival;
Member, Board of Directors, Zanzibar Broadcasting Commission;
1979; Reporter, Department of Television, Zanzibar, Tanzania;
1985; Producer; Department of Television, Zanzibar, Tanzania;
1997; Head of News and Current Affairs, TVZ, Zanzibar, Tanzania;

WORK EXPERIENCE:

Over 30 years of news directing in studio and on location, video/film editing, producing/directing films/video;
2. 8 years of teaching Film/TV production, writing for TV and Film, Children’s programs for Television at the University of Dar es salaam

SPECIAL ASSIGNMENTS:

1984, Coverage of IRAN – IRAQ war (reporting for East Africa from Iran);
1986, Coverage of Restoration of old Town in Cairo Egypt (Documentary for Agha-Khan Foundation);
1987, Coverage of President Idris Abdulwakil’s visit in the Comoros (Documentary for Television Zanzibar);
1987, Coverage of President Ali Hassan Miwinyi’s visit to Germany (Documentary for German Internationales);
1999, Coverage of President Salmin Amour’s visit to Libya (Documentary for Television Zanzibar);

SPECIAL PRODUCTIONS:

1996, ‘Sudi ya Pendo’, Long TV Play, won a prize in Tokyo video competition, Japan;
1997, ‘The Dhow Tradition’, Documentary Video, won a prize in International video competition, Japan;
1997 ‘Ndoa ya Mwaluko’, Long TV Play shown on TV stations in Tanzania;
1998 ‘Nyayo za shetani’, Action Video for young people shown on TVZ;
2002 ‘Makaburi Yatasema’, Long Feature on the Plight of AIDS in Tanzania, won a second place for East African films in Zanzibar International Film Festival. (Subtitled in English);
2003 ‘Wakiwa’; A Long Feature on Orphans in Bukoba, Tanzania, Presented to Zanzibar International film Festival, 2004 for competition, (Subtitled in English);
2004 ‘Mapambazuko’, A Long Feature for a Special Campaign, ‘Giving Women a Voice’, presented to Zanzibar International film Festival for screening;
2004 THE TGPSH-GTZ LINDI EXPERIENCE, Documentary (Subtitled in English);
2005 The role of Young Parliamentarians in Tanzania, Documentary for GTZ (Subtitled in English);
2005 SERIKALI ZA MITAA HATIMA YETU, Docudrama, shown on 1st July on TV stations in Tanzania, as part of campaign for Local Government Reforms;
2006 ‘Mwari Kavunja Ungo’ – Docudrama on Traditional way of Training Young Girls;
2006 ‘Fimbo ya Baba’, TV Film on Forced Marriages and HIV, shown on wide public in Pangani, Tanga and on TV stations in Tanzania;
2008 Documentary on 13 Years of REDET;
2008 “Nyufa”, A Short Feature Film on early unwanted pregnancies;

HOBBIES:

Traveling, reading, cinema, swimming

LANGUAGES SPOKEN:

English, German and Kiswahili

Dr Ahmed Gurnah

10 02 2010

Summary Curriculum Vitae
1. Personal Details

Name: Ahmed Salim Gurnah
Permanent Address: 46 Bower Road, Sheffield, S10 1ER, UK
Tel + 44 114 2662728

Present Address: Zanzibar Indian Ocean Research Institute
P.O.Box 4204, Zanzibar, Tanzania
Tel + 255 24 223 1708 Mob. +255 (0)776 119463

Born: Zanzibar, Tanzania on 31 July 1947
e-mail: gurnah@hotmail.com
Nationality: British

2. Academic Qualifications

Doctor of Philosophy, University of Leeds, United Kingdom 1977 – 1980
BA (Hons) Politics and Government, Kent University, United Kingdom 1974-1977

3. Languages Spoken

Fluent in writing and speaking English
Fluent in writing and speaking Swahili
Can read and speak and write Arabic to a reasonable level.
Understand and speak a little Portuguese.

4. Professional Experience and Specialisation

a) Civil Service

1969–1974: Junior civil servant before Kent University to do Politics & Government.

b) Academic

1977 – 1981: Taught sociology part time at Leeds University, Leeds Metropolitan University, Ilkley College of HE and adult education at the Swathmore Centre.

1981 – 1987: Accepted a permanent position as senior lecturer in Sociology at Sheffield Hallam University to teach sociology, social theory, social policy and education.
Taught on: BA History, BA Sociology, MA Sociology, BA Politics, and various diplomas, including Diploma in Professional Educational Studies

1990–95 External Examiner on Youth & Community degree at Leeds Metropolitan University.

c) Senior Education Administrator 1987 – 1998

In 1987 I took up a post as an Assistant Education Officer and section head in Sheffield Local Education Authority (LEA). In this post I managed up to 250 staff: 5 headteachers, two deputy heads and 50 college lecturers 170 primary and secondary teachers, 5 translators and a librarian.

I took early retirement from the LEA in 1998 as a second tier officer.

In this post I took the lead in a number of areas within the city of Sheffield. As well as managing the above, from 1987-1998 I was:

• Responsible for the development of racial equality in education within Sheffield LEA
• The Sheffield Community Literacy Campaign, where young people across Sheffield provided literacy education for their parents and relatives. It ran for 10 years with a hundred young people per year
• Architect and lead on the Multilingual City, to develop all the young people in the city into bilinguals or trilinguals
• Establish policy, offer provision in the teaching of English as a Second Language in all 230 primary, 25 secondary schools and 6 colleges in Sheffield
• Preserve & Develop Community Languages amongst children and adults in the city
• Represented on Sheffield on European cities network and attended several meetings and conferences per year for five years between 1993 and 1998
• Cultural lead in education: organising classical concerts, operas in schools, funding for schools etc. 1996-1998
• Seconded to the Chief Executive of Sheffield City Council to lead on and develop a Community Partnership Framework for the city 1997/8
• Capacity Building in the major ethnic minority centres and develop an umbrella organisation between 1987-1992
• Environmental Stewardship: With Housing and Works Departments of the Council and David Blunkett MP (then Secretary of State for Education) to create jobs for young people in their communities.
Outside Sheffield

• Represented Sheffield on the intercity European Union education fora 1990-1998
• Advisor for NIACE (National Institute for Continuing Education) 1989-1996
• Served on the national Adult Ed Working Group

d) Community Development and Regeneration 1999 – Until August 2008

Worked for Voluntary & Community organizations, especially for Somali Women’s group in Sheffield to develop education and employment strategies and infrastructures from 1999 – 2004.

2004 until August 2008, I managed a team of 25 outreach staff to raise educational standards and uptake in the poorest part of Sheffield as a contribution to its regeneration.

e) Chair to the Sheffield’s Black Community Alliance 2006 – present
f) Joint Chair of the Burngreave Academy where we offer seminars to residents and activists 2005 – present
g) Zanzibar Indian Ocean Research Institute (ZIORI): I have been appointed as Deputy Executive Director of ZIORI situated in Zanzibar to:
 develop and promote independent research in the Indian Ocean Area
 help develop research capacity of local scholars in the Indian Ocean
 implement independent academic programmes
 develop and lead on academic programmes in the area
 publicise and deseminate published works

In this work I would be expected to make links with universities and research institutions across the Indian Ocean and work cooreatively with them to promote knowledge and historical, and cultural connections between them.
See http://www.ziori.org for futher details

h) From June 2010 to date: Deputy Executive Director,

Zanzibar Institute for Research and Public Policy (ZIRPP), Zanzibar, TANZANIA
5. Consultancies

I undertake educational management reviews and developments, etc. including:
• A piece of Action research for Worker’s Educational Association (WEA) in Sheffield to develop provision for and participation of ethnic communities in the WEA – 2004
• Community Development application for Wakefield Asian Community 2003-2004
• Three Year Community Development Plan: a major consultancy to for the Wakefield Pakistani Community to gain access to education, health, social services 2003-2004
• Two major pieces of research on young people and unemployed Somali women with a sociologist from the University to carry it out. 2001/2002
• Carry out a comprehensive Review of the Sheffield Black Community Forum, its Affiliate views and its six companies Sept.-December 2000
• Carry out a review for the Sheffield Lifelong Learning Partnership of one of its Basic Skills Pilot September 2000
• Create a Regional Infrastructure for Ethnic Minorities in Yorkshire and Humberside to work with the Home Office and European Union July 2000—July 2001
• Evaluation of School links between Tanzania and Britain commissioned by the British Council, London October 1999
• Sheffield College Rationalisation Fund-seeking to merge some college and WEA adult provision March 1999-June 2000
• Review of a Community Group’s educational, management, and organisational arrangements Jan 1999 – March 1999
• Write a Recruitment Manual for the National Governors’ Council Oct 1998 – Jan 1999

6. Summary of Publications and Research

I have written and published a book and edited several collections and contributed to books and professional journals in education, social policy and practice and social inequalities. See examples below.

Book: The Uncertain Science, (with Alan Scott) Routledge, 1992

Collections

Literacy for a Change, Guest editor of a special issue of Adults Learning, vol 8, no3, April 1992, on a project I designed and executed in Sheffield with a national profile.
Return to Progress, Guest editor of a special collection asking questions about the new government legislation for schools and colleges Adults Learning, Vol 6, no 4, 1994
Sheffield, The Multilingual City, Guest editor of a collection in the journal Language Issues, vol 8, no1, 1996, on a project I designed and executed and had a national profile.

Articles

“The Politics of Racism Awareness Training”, Critical Social Policy 11, winter 1984.
“Whither Paradigm,” review article, The Review of African Political Economy, 32, 1985
“Access: Conferring a right or rewriting the restrictions?” NATFHE Journal, 1986
“Gatekeepers and Caretakers: Swann, Scarman, and the social policy of containment”, in
Racial Inequality in Education, edited Barry Troyna, Methuen, 1987.
“After Bilingual Support?” in Education for Equality, edited M. Cole, Routledge, 1989
“Translating Race Equality Policy into Practice,” Critical Social Policy, 1989/90
“Language for Autonomy,” Social Work & Social Welfare, ed Pam Carter et al OU 1990
“Professional foul or own goal?” Multicultural Teaching, 9, June 1991
“On the Specificity of Racism”, Voicing Concerns, Ed Arnot and Barton 1992, Triangle
“Communication for Accountability”, Adults Learning, Volume 4 number 7, March 1993
“Illusion and Reality”, Education, Sept 1993
“Literacy in a Wider Context.” Distance Learning Module for Sheffield University Literacy and Culture Unit. 1994
“Elvis in Zanzibar,” in the Limits to Globalisation, edited by Alan Scott, Routledge, 1997. A long social theory essay arguing for unencumbered cultural exchange.
“A New Funding Framework for Adult Education,” – RaPAL Autumn 1997
“Partnership in Achievement,” Multicultural Teaching, 1998 on the new govt legislation.
“Languages and Literacies for Autonomy” Multilingial Literacies 2000 ed M. Martin-Jones and K Jones / John Benjamins
“Identity Through Cultural Haze,” paper to the ZIORI Conference 2008, Dialogue between Civilizations.
Best of Language issues(May 2009) Ed R Bhahot &Eva Illes, LUU & South Bank University.
“Earl Marshal School: towards an inclusive education,” Race and Class, Vol 51, Oct-Dec 2009.

7. Work Publications and Presentations

As a local authority officer I wrote and commissioned hundreds of newsletters and booklets and wrote hundreds of committee reports for politicians. I also attended and present many papers to official and informal gatherings.

8. Financial Management

As well as managing staff, in the last 21 years I have managed large budgets of up to £5 million per year and particip[ated in LEA and city-wide budget setting processes.

9. Courses attended

As a senior officer of the LEA, I attended tens of inservice courses on management, financial management, service management, partnership with the community and so on.

10. Papers Presented

Over the years I have presented numerous academic and policy papers at universities, public and official events.

10. Work in Progress: Novels: I have completed five novels and am in the process of seeking publishers. Honour: Working on a substantial essay on the notion of honour in the modern context. Biography: Working on a biography of Chris Searle, a leading radical educational thinker, practitioner and writer in Britain and America.

Referees

1. Professor David McLellan, (of Political Theory) 13 Ivy Lane, Canterbury, Kent, CT1 1TV

2. Martin Yarnit, of Martin Yarnit Associates (Educational Consultants):Gardner’s Cottage, 15 Whitbourne Hall, Whitbourne, Worceter, WR6 5SE

3. Martin Shepard, Retired Director of Education, of a London Borough: Old Chapel, Horsehouse,, Lyburn, DL8 4TS

asg /ahmed/22/11/09

Dr Mayassa Salum Ally

2 02 2010

CURRICULUM VITAE OF DR. MAYASSA SALUM ALLY

PERSONAL HISTORY

Date of Birth: 08 August 1973

Place of Birth: Zanzibar

Sex: Female

Marital Status: Married

Nationality: Tanzanian

CONTACT:

P.O. Box 759, Zanzibar

Tel: 0242 238424

0773 319098 Cellular

Fax: 0242 231987

Email: mayamohsw@yahoo.com

ACADEMIC BACKGROUND

1996 – 2004; Master of Science Degree in Pharmacy, St. Petersburg Chemical Pharmaceutical Academy, Russian Federation;
2004 – 2005; Certificate of Internship, Muhimbili Referral Hospital, Dar es Salaam, Tanzania;
1991 – 1994; Certificate, Advanced Level, Msalato High School, Dodoma, Tanzania;
1988 – 1991, Certificate, Ordinary Level, Zanaki Secondary School, Dar es Salaam, Tanzania;
1981 – 1987; Leaving School Certificate, Ubungo Primary School, Dar es Salaam, Tanzania;

OTHER TRAINING/WORKSHOPS ATTENDED

October 2009; Certificate of Participation, T.O.T. Training in Leadership, Ministry of Health, Zanzibar, Tanzania;
August 2008; Certificate of Attendance, Workshop and Opening of Modern Traditional Medicine Clinic, Garisa, Nairobi, Kenya;
July 2008; Certificate of Attendance, International Workshop in SAICUM (International Chemical Management), Dar es Salaam, Tanzania;
May 2008; Certificate of Attendance, Workshop in Chemical Management in Food and Plantations, Organized by USAID, Dar es Salaam, Tanzania;
May 2008; Certificate of Attendance, Workshop and Opening of Traditional Medicine Clinic, Mombasa, Kenya;
March 2008; Certificate of Attendance, Training in Food Standards and Measurements, Poisons, Forensic Issues, (GCL), Dar es Salaam, Tanzania;
February 2008; Certificate of Attendance, Workshop in Chemicals Management in Developing Countries, Dar es Salaam, Tanzania;
2008; Certificate of Participation, Leadership Workshop for Senior Officials of the Ministry of Health, Neptune, Zanzibar;
2007; Certificate of Participation, Workshop in Preparation of Traditional Medicine Act, Zanzibar;
2007, Workshop in Drugs Management, Zanzibar, Tanzania;
2006; Certificate of Attendance, Training in the Administration of Traditional Medicine, China;
2006; Certificate of Attendance, Full Course Training in HIV/AIDS Treatment, Support and Care, Zanzibar, Tanzania;
2005; Certificate of Attendance, International Conference on Exhibition of Pharmaceutical Facilities, India;
June 2007; Certificate of Attendance, Vaccination Course, Accra, Ghana;

PROFESSIONAL EXPERIENCE

October 2008 to date; TV Doctor for TVZ and ZCTV Networks Weekly Programs, Educating Society on Various Diseases; Zanzibar, Tanzania;
September 2008 to date; Acting Director, Social Welfare Department, Ministry of Health and Social Welfare; Zanzibar;
2006 to date; Teacher, Mbweni College of Health Science, Teaching Pharmacology, Inorganic Chemistry, Microbiology for Pharmaceutical Cadres and Nurses; Zanzibar, Tanzania;
2006 to 2007; Pharmacist In-charge, Central Medical Store, Zanzibar;
2007 to date; Member of the Zanzibar Pharmacy Board; Zanzibar;
2005 to date; Member of the International Mercury Hazards Control and Representative of Zanzibar;
2005 to date; Member of the Traditional Medicine Unit at Ministerial Level (Zanzibar) and Abroad;
2005 – 2006; Pharmacist, Drug Management Unit, Zanzibar;
2000 to date; Acting Chief Government Chemist, Mnazi Mmoja General Hospital, Zanzibar, Tanzania;

OTHER EXPERIENCES

November 2008; Guest of Honour; Graduation Ceremony of Rainbow Primary School, Salama Hall, Bwawani Hotel, Zanzibar;
October 2009; Guest of Honour, Representing the Ministry Of Health and Social Welfare, Lion’s Club Medical Donations Ceremony;
September 2008; Guest of Honour, Dedicating Certificate of Merit and Guardianship to Nyuki Secondary School;
September 2008; Guest of Honour, Opening of the Free Services at Adventist Church Hospital, Zanzibar – Representing the Minister for Health and Social Welfare;
August 2008; Guest of Honour, Annual Bonanza for Nyuki Secondary School;
May 2008; Guest of Honour, At the Exhibitions of 4 Private Primary Schools and Sports – Representing the Minister for Health and SocialWelfare;

LANGUAGES SPOKEN

Kiswahili, English, Russian and Polish

HOBBIES

Reading, Watching TV and Music

COMPUTER SKILLS

Introduction to Computer DOS and Windows;
M/Word, Excel, Power Point;

REFEREES

Mr. Habib Ali Shariff
Chief Pharmacist
Ministry of Health
Zanzibar
Tel: 0777 424084

Mr. Suleiman Salum Ally
Chief Computer Programmer
Ministry of Health and Social Welfare
Zanzibar
Tel: 0773 779214

Mr. Muhammad Yussuf
Interim Executive Director
Zanzibar Institute for Research and Public Policy
P.O. Box 416
Zanzibar
Tel: 0777 707820